למה מנשקים מזוזה? בדקנו את הנושא לעומק

ישנם לא מעט מנהגים חשובים ביהדות, אבל בין המנהגים הנפוצים ביותר, ניתן למצוא את המנהג שבו מנשקים את המזוזה עם הכניסה לבית או לחדר. מדובר במנהג שנפוץ במיוחד אצל יהודים מסורתיים ודתיים כאחד, ונשאלת השאלה – למה בעצם מנשקים את המזוזה בכניסה לחדר, מהיכן הגיע המנהג וכיצד הוא התפתח לאורך השנים? במאמר הבא, נערוך סקירה קצרה על הנושא ונענה על השאלה הבוערת – למה מנשקים מזוזה?

האם חובה עלינו לנשק את המזוזה?

התשובה לשאלה הזאת היא לא. אין שום מקור בהלכה שמצווה עלינו לנשק מזוזה בכניסה או יציאה מהחדר. זאת אינה מצווה שמחוייבת על פי ההלכה.

 עם זאת, חשוב לדעת שלמרות הכל, מדובר במנהג שאכן מבוסס במקורות השונים כמו בתלמוד או בשולחן ערוך. כך שלמרות שאין אנחנו מחויבים בנישוק מזוזה בעת היציאה או הכניסה לבית – מדובר במנהג חיובי עם שורשים במקורות השונים ביהדות.

איך התפתח המנהג הזה?

בתלמוד, מסופר על אונקלוס, שהיה בן למשפחת המלוכה הרומאית. אונקלוס התגייר, למרות רוחו של אביו הקיסר, וברח לארץ. בתגובה, שלח אחריו הקיסר חיילים במטרה לאסור אותו ולהחזירו לרומא. בזמן תפיסתו, הניח אונקלוס את ידו על המזוזה עם יציאתו מהבית, דבר שגרר אחריו לא מעט שאלות מהחיילים שהגיעו לאסור אותו. בתגובה, אונקלוס סיפר להם על חשיבות המזוזה ועל הקשר המיוחד בין המזוזה, עם ישראל וה'. לפי המסופר בתלמוד, הדבר השפיע על החיילים המסוקרנים כל כך, עד שהם החליטו להתגייר ולהישאר עם אונקלוס בארץ ישראל.

מקור נוסף בו מופיעה הנחת יד על המזוזה בעת הכניסה או היציאה מהבית, היא בשולחן ערוך. שם נאמר –

"יש אומרים כשאדם יוצא מן הבית יניח ידו על המזוזה ויאמר: ה' ישמר צאתי וכו'. וכן כשיכנס אדם לבית, יניח ידו על המזוזה."

בספר קיצור שולחן ערוך, כבר מתוארת לא רק הנחת יד על המזוזה, אלא גם נישוק המזוזה –

"לפי שהמזוזה היא להזכיר יחוד שמו יתברך, לכן כשיצא מפתח ביתו וכן כשנכנס ינשק אותה."

בנוסף, ישנם מקורות ואפילו רבנים נוספים, שמחזקים את הקשר בין הנחת יד על המזוזה, או נישוק המזוזה לבין חיזוק הקשר של האדם עם אלוהים. לפי אותם הרבנים והמקורות, פעולת נישוק המזוזה למעשה מחזקת את הקשר עם הבורא, ומזכירה לנו את השמירה של אלוהים.

במילים אחרות, למרות שאין כל מצווה לנשק מזוזה, מדובר במנהג שהתפתח לאורך דורות ומבוסס במקורות. זאת על מנת לחזק את הקשר בין אלוהים והאדם, לצד השמירה והסגולות הרבות שמביאה עמה המזוזה.

רוצים לבדוק את המזוזות שלנו? ראו את מגוון בתי המזוזות המעוצבים