על מי האחריות של קביעת מזוזה בבית שכור?

רף ההתרגשות גבוה כאשר נכנסים לדירה חדשה, אין ספק, ולא פחות מרגש לקבוע מזוזה חדשה. רגע לפני קביעת מזוזה בבית שכור, ריכזנו עבורכם כמה דגשים שחשוב להכיר, כדי שתוכלו להיות שקטים-נפשית בידיעה שהמזוזה נקבעת כהלכה.

מי אחראי לקבוע מזוזה בבית שכור, האם השוכר רשאי להסירה?

האחריות על קביעת מזוזה בבית שכור היא על השוכר ולא על המשכיר, זאת לפי מצוות מזוזה. כמו כן, ההלכה קובעת כי יש איסור על השוכר להוציא את המזוזה, גם אם המזוזה שייכת לו. יש לכך שתי סיבות:

  • בזכות המזוזה הקב"ה מגן על יושבי הבית, ואם השוכר מוציא אותה ממקומה – הוא נמצא מזיק לאלו שיגורו בבית לאחר צאתו.
  • על ידי הוצאת מזוזה, השוכר מסלק את הקדושה מהבית.

להעביר את המזוזה כשעוברים דירה, או שצריך להשאירה?

חשוב לציין את הדבר הבא: שוכר שרכש מכספו מזוזות מעוצבות יכול להוריד את המזוזות ולהניח במקומן מזוזות כשרות וזולות. לצורך העניין, בחלק מהמקרים אנשים בוחרים להוריד את המזוזות בכדי לצבוע את הבית, או לבדוק את כשרות המזוזה, ולאחר מכן להניח מזוזות אחרות במקומן. נוסף על כך, יש הסוברים כי שוכר שרכש מכספו מזוזות יקרות והשאיר בבית את המזוזות - רשאי לדרוש את תשלום המזוזות היקרות.

סדר קביעת מזוזה בבית שכור

עבור קביעת מזוזות בבתים שכורים, הקפידו על הסדר הבא:

  • מצוות "עשה מן התורה" לקבוע מזוזה בתוך חלל הפתח
  • על מזוזת הימין של הנכנס - מתחת למשקוף
  • בטפח הקרוב לחוץ
  • בתחילת השליש העליון של גובה הפתח מלמטה למעלה

יש לציין כי לדעת הספרדים, המזוזה צריכה להיות זקופה לאורך הפתח, בעוד כי לדעת האשכנזים, המזוזה צריכה להיות קבועה בצורה מוטית, כשהצד החיצוני כלפי מטה והעליון נוטה פנימה.