מזוזה הפוכה: מה המשמעות ומה עושים?

ברוב המקרים מזוזות מקובעות בצורה תקינה כפי שדרוש בהלכה, אך במקרים מסוימים מזוזות גם מותקנות בצורה הפוכה. מה עושים במקרה הזה, האם המזוזה כשרה כאשר היא הפוכה, והאם צריך לברך עליה אם מחליטים להפוך אותה לצורתה הנכונה? קראו כאן >>

מה המשמעות של מזוזה שהותקנה הפוך?

למען הסר ספק, נציין כי מזוזה אשר מותקנת הפוך היא מזוזה אשר מקובעת עם השמע לכיוון הרצפה והחלק הסופי שלה כלפי מעלה. כעת עולה השאלה: האם היא כשרה במצב זה? ובכן, על מנת שהיא תהיה כשרה יש להפוך אותה לצורתה התקינה. במילים אחרות, המשמעות היא שהמזוזה אינה כשרה כל עוד היא מותקנת הפוך.

מה צריך לעשות במידה והמזוזה הותקנה הפוך?

מטבע הדברים, יש להפוך את המזוזה כך שתהיה מותקנת במצבה הנכון. אם אתם מתכננים להוריד את המזוזה לצורך בדיקה מהירה ולהחזיר אותה מיד, אין צורך לברך שוב. אבל, אם הבדיקה לקחה זמן, יש לברך פעם נוספת.

לסיכום, מזוזה שהותקנה הפוך, כלומר שהשמע שלה מופנה כלפי הרצפה והסוף כלפי מעלה, אינה כשרה ולכן אין קיום מצווה במזוזה זו. יש להפוך אותה למצב תקין, עם השמע כלפי מעלה והסוף כלפי מטה. אם מורידים את המזוזה לבדיקה מהירה ומחזירים אותה מיד, אין צורך לברך עליה שוב.