מהי הברכה של קביעת מזוזה ומה המשמעות שלה?

הנה, סוף סוף עברתם דירה! כעת, כשאתם מחפשים מידע לגבי קביעת מזוזה ברכה, יש כמה דברים שחשוב לברר מלבד מהי הברכה לקביעת מזוזה. למשל, האם צריך לברך גם "שהחיינו"? כמו כן, מה עושים אחרי שמברכים על המזוזה? – קראו כאן >>

קביעת מזוזה: הברכה והמשמעות שלה

בפועל, הברכה מורכבת משני חלקים:

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לקבוע מזוזה": חלק זה של הברכה מבטא את ההכרה בכך שקביעת המזוזה היא מצווה שניתנה על ידי ה'. היא גם מדגישה את הקדושה הטמונה במצווה זו, שכן היא מחברת אותנו לאלוקים ולדברו.
"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה": חלק זה של הברכה הוא ביטוי של הודיה לאלוקים על שהביא אותנו לזמן בו אנו יכולים לקיים את מצוות קביעת המזוזה.

  בנוסף, ניתן לראות בברכת קביעת המזוזה גם ביטוי של בקשה להגנה ולשמירה. המזוזה, המכילה את פרשיות "שמע ישראל" ו"והיה אם שמוע", מהווה תזכורת תמידית לנוכחותו של אלוקים בחיינו, ואנו מבקשים ממנו שישמור עלינו ועל ביתנו.

  אם אתם מסוקרנים לגבי המקור של הברכה, מקור ברכת קביעת המזוזה הוא בפרשת דברים, שם נאמר: "וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך". מפסוק זה, חז"ל למעשה למדו שמצווה לקבוע מזוזה על משקוף כל פתח בבית, ולכן כתבו את נוסח הברכה הנהוגה כיום. 

   

  למה חשוב לקבוע מזוזה?

  הסיבה העיקרית שאנחנו קובעים מזוזה היא כי מדובר בסימן ייחודי שמראה שאנחנו יהודים. היא מהווה תזכורת מתמדת לקיום האמונה והערכים היהודיים עבור כל מי שנכנס לבית שלנו, בעוד כי למזוזה מיוחסת סגולה מיוחדת של הגנה על הבית ועל יושביו. היא מקדשת את פתח הבית ומביאה ברכה שפע לכלל הדיירים, כאשר קביעת המזוזה מלווה בברכה מיוחדת המביעה הכרת תודה לקב"ה על מתן המצווה וקבלת עול מלכות שמים.

  צריך לברך "שהחיינו" על מזוזה?

  לאחר שפרקתם את הארגזים וסידרתם את החפצים שלכם, וגם ביררתם מהי קביעת מזוזה ברכה, הגיע הזמן להשלים את המהלך החשוב ביותר - קביעת המזוזה הלכה למעשה. בקרב רוב הפוסקים קיימת דעה שהברכה "שהחיינו" נאמרת על המעבר לבית החדש עצמו, ולא על קביעת המזוזה. עבור רבים, קביעת המזוזות מסמלת את השלמת המעבר וההתאקלמות בבית החדש, אך מבחינה הלכתית, אין צורך לברך "שהחיינו" ספציפית על קביעתן. עם זאת, חשוב לציין שבקהילות מסוימות, כמו עדת תימן, נהוג דווקא כן לברך "שהחיינו" לאחר ברכת קביעת המזוזה. לכן, ההחלטה האם לברך "שהחיינו" תלויה בכם ובמנהגים המקובלים אצלכם.

  לסיכום, מה לברך לאחר קביעת המזוזה?

  מזל טוב, המזוזה במקומה! כעת יש לברך באופן הבא:

  "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה לקבוע מזוזה בביתנו." כמו כן, חשוב לוודא שהמזוזה כשרה וכתובה כראוי, ולקבוע אותה במקום הנכון. לסיכום, קביעת המזוזה היא מצווה לא רק חשובה, אלא גם מרגשת ומסמלת את הכניסה לבית חדש ואת ההזמנה של קדושה ושמירה לתוכו. זכרו, הקפדה על ביצוע המצווה כראוי תביא לכם ברכה והצלחה בביתכם החדש! ושתדעו רק נחת בע"ה!